Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.171 ทิ้ง…สร้างสุข


ในแนวคิดแบบทุนนิยม การยิ่งมี ยิ่งได้ ยิ่งทำให้มีความสุข
แต่จริงหรือ ที่การครอบครองในทุกสิ่งจะทำให้เรามีความสุข
ตามที่สังคมกระแสหลักเชื่อกัน บางครั้ง ความสุขอาจเกิดจากกการรู้จักให้
รู้จัก(ละ)ทิ้งบ้าง ทำให้เรียนรู้จักการอยู่อย่างสุขได้เช่นกัน
การทิ้ง… สร้างสุขได้อย่างไร


More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

AliveEpisode 171