Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)


เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจ
มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่า
เรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง


More from this show

AliveEpisode 173