รายการ Podcast

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.164 นาฬิกาชีวิต…กับหน้าที่ของอวัยวะร่างกาย

มนุษย์เรา จะมีนาฬิกาชีวิต ที่สะท้อนถึงการทำงานของร่างกายในแต่ละอวัยวะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรา...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.165 | หนังสือใหม่ นักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือแห่งชาติ 2024 | เปิดบูธสื่อคาทอลิก ในงานหนังสือระดับชาติ 2024

พูดถึงหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยนักเขียนที่เป็น คาทอลิกและความคิด ทัศนคติ เรื่องงานหนังสือกับการพูดคุยในแบบ Catholic Book...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.163 โรควิตกกังวล

สาเหุตของความวิตกกังวล เกิดได้ทั้งจากพันธุกรรม และจากสภาพแวดล้อมถ้าความวิตกกังวลมีระดับความเข้มมาก อาจทำให้เกิดเป็นโรควิตกกังวลในคลิปนี้...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.162 คิดมาก คิดรอบคอบ คิดลุ่มลึก เหมือนหรือต่าง

ฟังเผินๆ คำสามคำนี้ เหมือนจะคล้ายกัน เพราะคนทั้งสามกลุ่มจะใช้เวลาในการคิดมากกว่าคนทั่วไป แต่สิ่งที่ต่างกันนั้น คือ...