รายการ Podcast

Episode 84

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.84 เฮ่อ! ทำไมปรับพฤติกรรมไม่สำเร็จ

เรื่องของของความตั้งใจว่า อยากปรับเปลี่ยนตนเองในด้านต่างๆ เชื่อว่าหลายคนมีอยู่อย่างแน่นอนเพราะเราอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น...

Subscribe