รายการ Podcast

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.136 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | Concert และเพลง Theme Song

บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.135 อยู่กับปัจจุบัน เริ่มฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอน

การฝึกอยู่กับปัจจุบัน เราสามารถทำได้ ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า เพื่อให้จิตกับกายของเรานั้น ไม่เตลิด ลดภาวะของใจที่แยกกันไปคนละทาง ของกายและจิต...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.133 หยุด! ความโกรธ​ด้วยการ สร้างภาพใหม่ในสมอง

คนที่หงุดหงิดและโกรธง่าย จน เป็นนิสัย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ได้ด้วยการสร้างภาพใหม่ให้เกิดขึ้นในสมอง แทน...

Subscribe