รายการ Podcast

Episode 36

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.036 เทคนิคแก้ Burnout ด้วยการจัดระเบียบ ทบทวนตน

วิธีการแก้ไขอาการ Burnout นอกจากการให้หลักการเหยียดกายระบายออก ยังสามารถใช้วิธีอื่นๆ ได้อีกหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อม...

Episode 35

ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 1 | EP.035 Pope กับภาพพจน์ในภาพยนตร์

พระสันตะปาปาบนแผ่นฟิลม์ ในเรื่องจริงมีเรื่องเล่า ในเรื่องเล่ามีความเป็นจริง(เรื่อง Two Pope ความรู้พื้นฐานทำให้เราเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้ง...

Episode 35

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.035 เทคนิคแก้ Burnout ด้วยการเหยียดกาย ระบายออก

ภาวะหมดไฟ (Burnout) เป็นความเครียดทางอารมณ์ ซึ่งสะสมมาอย่างยาวนาน ไม่ได้เกิด เมื่อภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout) เกิดขึ้น...

Episode 34

ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 1 | EP.034 ซิสเตอร์ไปทำอะไรในซีรีส์เกาหลี

ซีรีส์เกาหลี สอดแทรกคำสอนคาทอลิกมีให้เห็นประปราย กำลังแสดงถึงอะไร และจริงไหมที่ตอนนี้คนเกาหลีหันมานับถือคริสต์ศาสนามากขึ้น(ซีรีส์เรื่อง...

Episode 34

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.034 กว่าจะมาถึงภาวะหมดไฟ จะผ่านระยะใดมาบ้าง

ภาวะหมดไฟ (Burnout) เป็นความเครียดทางอารมณ์ ซึ่งสะสมมาอย่างยาวนาน ไม่ได้เกิดขึ้นภายในช่วงวันสองวันในขีวิตของคนทำงาน จะมีระยะต่างๆ...

Episode 33

ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 1 | EP.033 เมื่อผู้หญิงอยากเป็นบาทหลวง? ในภาพยนตร์ ในความเป็นจริง

เสรีภาพกินความแค่ไหน เมื่อวันหนึ่ง ผู้หญิงจะเข้าบ้านเณรและบวชเป็นบาทหลวงคาทอลิก ด้วยข้ออ้างเรื่องสิทธิ(เรื่อง Created Equal อเมริกา...

Subscribe