รายการ Podcast

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : อุดมศานต์บอกเล่า

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : กวีพระสันตะปาปา

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...