รายการ Podcast

Episode 63

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.063 สื่อสารสร้างสุขเมื่ออยู่กับผู้สูงอายุ

การเรียนรู้การปฏิบัติตัวกับผู้สูงอายุ จะสร้างคุณค่าและสร้างบรรยากาศสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว การเรียนรู้ในการปรับตัวด้วยกัน...

Episode 62

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.062 ในวันที่ต้อง…ดูแลผู้สูงอายุ

ใน EP นี้ เหมาะสำหรับลูกหลาน ที่ต้องดูแลบุพการีหรือผู้สูงอายุในบ้าน หลายคร้้งที่ เกิดการทะเลาะกัน ไม่เข้าใจกัน...

Episode 61

พระสันตะปาปาฟรังซิส | EP.061 Modern Pope

เดินหน้า ก้าวไปด้วยกัน ตามปฏิธาน ของ Synod 2021-2023ท่ามกลางข้อท้าทายของสังคมที่เปราะบาง ละเอียดอ่อน พระองค์ยังนำเราก้าวเดินต่อไป

Episode 61

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.061 ใครจิตตก ผู้สูงอายุ หรือ ลูกหลานที่ดูแล

ในวันที่พ่อแม่ ผู้ที่เคยเป็นคนเลี้ยงดูลูกหลานวัยเด็ก เมื่อมาถึงวันนี้ วันที่ลูกหลานโตขึ้นสลับบทบาทมาเป็นคนดูแลพ่อแม่วผู้สูงอายุ หลายครั้ง...

Episode 60

พระสันตะปาปาฟรังซิส | EP.060 คราเยือนถิ่น แผ่นดินไทย

ค.ศ. 2019 ปีที่ประตูของประเทศไทย เปิดต้อนรับการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยหนัก แต่ยังคงงดงาม...

Subscribe