รายการ Podcast

BLESSING STATION “สถานีแห่งพระพร” | “พระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย” | EP 31

เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไตร่ตรองชีวิตจากพระวรสาร ฉลองพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกายโรจน์ โดย… บาทหลวงเชาวฤทธิ์ สาสาย

BLESSING STATION “สถานีแห่งพระพร” | “จงฟังเสียงแห่งธรรมเถิด” | EP 30

เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไตร่ตรองชีวิตจากพระวรสาร ฉลองพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกายโรจน์ โดย… บาทหลวงเชาวฤทธิ์ สาสาย

Subscribe