รายการ Podcast

Episode 11

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.011 ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เกิดเป็นนิสัยตามมา

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.011 ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เกิดเป็นนิสัยตามมา เคยตั้งเป้าหมาย พอทำได้เสร็จแล้วเลิกทำ...

Episode 10

หิมะตก ในเดือนเมษายน | EP.10 แม่ชีเทเรซา ยังไม่ตาย

ไม่หน้าเชื่อ ถ้าจะบอกว่า แม่ชีคาทอลิกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยหัวใจที่งดงามแห่งความเมตตาช่วยเหลือ เธอยังมีชีวิตอยู่?

Episode 9

หิมะตก ในเดือนเมษายน | EP.09 ฝรั่งแต่งตำราไทย

ภาษาไทยใครก็ว่ายาก ชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ใช้เวลาหลังจากอยู่ประเทศไทย ๑๑ ปีแต่งตำราภาษาไทยที่ยังใช้การได้อยู่ถึงปัจจุบัน ดรุณศึกษา

Episode 9

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.09 อยากปรับชีวิต ให้ฝึกคิดพูดเป็นภาษาเชิงบวก

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.09 อยากปรับชีวิต ให้ฝึกคิดพูดเป็นภาษาเชิงบวก ประโยคคำพูดที่เราสื่อสารในแต่ละวัน สะท้อนวิธีคิด...

Subscribe