รายการ Podcast

Episode 27

สุขสันต์วันสื่อ บุคคล คำพร และของขวัญ | EP.027 เมื่อวันสื่อเวียนมาถึง

วันสื่อมวลชนสากล เริ่มอย่างไร นับอย่างไร สีความหมายอะไรมีความต่อเนื่องอย่างไร และที่สุดแล้วมีทำไม?

Episode 27

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.027 ทำไมถึงรู้สึกว่าฉันไม่เรื่อง แต่คนอื่นเก่งกว่า I am not OK, you are OK

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.027 ทำไมถึงรู้สึกว่าฉันไม่เรื่อง แต่คนอื่นเก่งกว่า I am not OK, you are OK ในตำแหน่งชีวิต I am not OK...

Episode 26

โควิดสะกิดเรา | EP.026 โลกไม่ได้บีบเราให้ร้าย แต่ให้รัก

กเครื่องกลหลายชนิดที่ถูกออกแบบมา กับโลกดิจิตอลเต็มรูปแบบ จิตวิญญาณเป็น สถานการณ์แบบนี้ แม้จะรับไม่ไหว...

Episode 26

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.026 เปลี่ยนตัวเองอย่างไรให้ I am OK, you are OK

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.026 เปลี่ยนตัวเองอย่างไรให้ I am OK, you are OK ถ้าเราสามารถมองตัวเองว่ามีดีและมองคนอื่นว่ามีดี...

Episode 25

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.025 เราใช้ชีวิตอยู่ตำแหน่งไหน Life Position

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.025 เราใช้ชีวิตอยู่ตำแหน่งไหน Life Position ในการทำงาน ตำแหน่งงาน จะบ่งบอกให้รู้ว่า คนคนนั้นทำหน้าที่อะไร...

Subscribe