Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.86 6 ส. สกัด ความคิดลบลบ อย่างมีสติ

Play episode

คลิปที่แล้ว ให้เทคนิค 3 ส. แรก ที่ช่วยให้มีสติ
ทันความคิดลบลบ ที่มักผุดคิดในสมอง
ใน EP นี้มีเทคนิคเพิ่มอีก 3 ส.
เพื่อทำให้เรา หยุดความคิดลบลบ อย่างรู้เท่าทันมากขึ้น
ได้เป็น 3+3 ส. โดย 3 ส. หลังที่ช่วยสกัดความคิดลบลบ อย่างมีสติ มีอะไรบ้าง

Join the discussion

More from this show

Episode 85

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.85 คิดลบลบ กระทบชีวิตได้อย่างไร

ความคิดลบ มีผลกระทบต่อเหตุการณ์ชีวิต ให้เกิดเรื่องลบต่อเนื่องตามมาได้อย่างหลากหลาย แค่คิดตีตราตัวเองแค่คิดแย่ๆ...

Episode 84

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.84 เฮ่อ! ทำไมปรับพฤติกรรมไม่สำเร็จ

เรื่องของของความตั้งใจว่า อยากปรับเปลี่ยนตนเองในด้านต่างๆ เชื่อว่าหลายคนมีอยู่อย่างแน่นอนเพราะเราอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น...

Episode 82

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.82 ความหวัง มีประโยชน์กับชีวิตจริงหรือ

ชีวิตของคนเรานั้น อยู่ได้ด้วยความหวังจริงหรือ ความหวัง ยังจำเป็นอยู่ไหมกับ คนที่มีสุขภาพจิตดีหรือคนที่ประสบความสำเร็จ...

Episode 80

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.80 ความหวัง กับ ความคาดหวัง

ดูเผินๆ สองคำนี้ เป็นคำที่ใกล้เคียงกันมาก ความหวังและความคาดหวังมีความเหมือนกันในเรื่องการมองไปที่อนาคตในภาพที่ดีกว่าที่...

Subscribe

AliveEpisode 86