Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.158 สร้างพื้นที่ส่วนตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกล้ำเส้น


แนวทางการฝึกสร้างให้ตนเองสร้างพื้นที่ส่วนตัวมีด้วยกันหลายอย่าง
ในคลิปนี้ จะให้ตัวอย่างวิธีการการฝึกตน เช่น การฝึกการสังเกตตนเอง การเลือกเรื่องที่จะอนุญาตให้พื้นที่ส่วนตัวเรากับคนอื่น การแบ่งเวลา จัดเวลาโดยเรียงความสำคัญ การสื่อสารให้คนอื่นทราบหากไม่พร้อม เป็นต้น


More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.167 อาการของ “ความรู้สึกผิด”

ความรู้สึกผิด สร้างความทรมานด้านความรู้สึกให้แก่ผู้ที่อยู่กับความรู้สึกนั้น ไม่น่าเชื่อว่า เมื่อรู้สึกผิด จะบั่นทอนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.166 คนที่คิดมาก มักใช้คำว่าอะไรในการสื่อสาร

เคยสังเกตไหมว่า เวลาเราเกิคความวิตกกังวลขึ้นมา เรามักจะใช้คำพูดใดในการสื่อสารคลิปนี้ นำเสนอ คำพูดที่คนคิดมาก...

AliveEpisode 158