Showซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน” ดำเนินรายการโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

Episode 138

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.138 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | งาน Catholic Fair ครั้งที่ 1

บอกเล่าเรื่องราว คอนคอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการรับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ครบ 40 ปีของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

Episode 137

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.137 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | เมื่อเรามี Musical จากเพลง คาทอลิก

บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการรับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ครบ 40 ปีของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

Episode 136

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.136 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | Concert และเพลง Theme Song

บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการรับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ครบ 40 ปีของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

Episode 131

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.131 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากพระคาร์ดินัล จวบจน ปัจจุบัน

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 130

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.130 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากสังฆราชคาทอลิก สู่ พระคาร์ดินัล

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 129

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.129 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากชีวิตสงฆ์ สู่ สังฆราชคาทอลิก

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล