ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 4 : ร่วมขยายข่าวแห่งความชื่นชม

ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 4 : ร่วมขยายข่าวแห่งความชื่นชม

19 สิงหาคม 2023 เราตัดสินใจ จัดงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ในวันนั้นเราได้รับการสนับสนุนสถานที่และของว่าง จากโรงแรมอโนมา โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มีพระคุณเจ้าชูศักดิ์ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว พร้อมกับงานในส่วนต่าง ๆ...
ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 3 : อัพเดทวันเวลาด้วยภาพถ่าย

ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 3 : อัพเดทวันเวลาด้วยภาพถ่าย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2023 พระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู รับนัดทีมของเราในการถ่ายภาพในชุดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบันอีกครั้ง วันนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมมีงานอะไรซ้อนอยู่ แต่ปีนี้เป็นปีที่ต้องถือว่าชีวิตหลาย ๆ วันไปบ้านผู้หว่านแบบเดือนละ 4 อาทิตย์กันเลย ทีมงานสื่อฯ...
ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 2 : หารือปรึกษาหลายครั้งกว่าจะลงตัว

ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 2 : หารือปรึกษาหลายครั้งกว่าจะลงตัว

ต้นปีนี้ ประมาณปลายกุมภาพันธ์ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เปิดรับสมาชิกซีนอด (Synod) จากทวีปเอเซียเพื่อร่วมประชุมกัน ในการทำซีนอดภาคพื้นทวีปที่ประเทศไทยเป็นเจ้าบ้าน ในช่วงเวลานั้น งานของพระคาร์ดินัลมีชัย ในระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ถูกวางไปค่อนข้างชัดเจนแล้ว...
ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 1 : ภาพแรก

ช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 1 : ภาพแรก

เล่าช่วงเวลาที่สวยงาม ตอนที่ 1 : ภาพแรก วันที่ 11 เมษายน 2023 วันนั้นเป็นวันต้อนรับสมณทูตที่มาประจำอยู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หลังงานวันนั้นเราขอพื้นที่และเวลาสักเล็กน้อย เพื่อสรุปว่า เราจะจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล แด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม...

คาทอลิกจัดคอนเสิร์ตใหญ่ “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”

คาทอลิกไทย โดยการนำของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ ฆราวาสคาทอลิกทุกเขตศาสนปกครอง โดยมีสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมประสานงานให้เกิดคอนเสิร์ตการกุศลในชื่อคอนเสิร์ต “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” (Beautiful Moments...
งาน Catholic Fair ภายใต้แนวคิด “Fair: Share: Charity – เท่าเทียม: แบ่งปัน: สร้างสรรค์สังคม อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ภายในงานคอนเสิร์ต

งาน Catholic Fair ภายใต้แนวคิด “Fair: Share: Charity – เท่าเทียม: แบ่งปัน: สร้างสรรค์สังคม อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ภายในงานคอนเสิร์ต

ตั้งแต่ผมจำความได้ หนึ่งในความภาคภูมิใจของคาทอลิกไทย คือ พระศาสนจักรคาทอลิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแพร่ธรรมในดินแดนสยาม และนักบุญพระสันตะปาปายอนห์ปอลที่ 2 ได้โปรดให้ประเทศไทยมีพระคาร์ดินัลองค์แรก ได้แก่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู...